سید علی محمد مهدیون

عضو

فرهنگ

جهان رهگو

عضو

فنی

حمید دری

عضو

فنی

سید یدالله طهوری

همنورد

فنی

احمد علیایی

عضو

فنی

محمد رضا شرفی زاده

عضو

فنی

مصطفی باوند

عضو

دانش

مصطفی نیری

عضو

فنی

سجاد عادل

عضو

دانش

آراد نیری

عضو

محصل

جعفر ساعتچی

عضو

فنی

مجید نیری

عضو

بازرگانی

بهزاد هوریزاد

عضو

فرهنگ

نرگس گوهری

عضو

حقوق

هادی جلالیان

عضو

هنر

اسکندر بلوکی

عضو

فنی

جواد جوکار

همنورد

دانش

فضل احمد عمارزاده

عضو

هنر

حسن همت

عضو

کاپیتان

سعید نیری

عضو

فنی

تیمور دری

عضو

هنر

علی الماسی

عضو

فرهنگ

غلام حیدری

همنورد

بازرگانی

مهران حیدرخانی

همنورد

فنی

نیما اسماعیلی

همنورد

فنی

رضا حبیبی

همنورد

راه وترابری

طیبه رنجبریان

همنورد

فنی

علیرضا یاوری

همنورد

بازرگانی

سید بهارالدین افضلی

همنورد

مالی اداری

محسن کرمی

همنورد

بازرگانی

امین نصیری

همنورد

فنی

یوسف زنده دل

همنورد

مالی اداری