آبشار وروار(Vorvar)
آبشار وروار (در ارتفاع 2200 متر از سطح دریا) در استان کرمان، شهرستان جیرفت، عنبرآباد، روستای رودفرق و دامنه قله علم شاه واقع است. یکی از سه آبشار بلند ایران با ارتفاع حدود صد متر که آب آن از کوه علم شاه (با ارتفاع ۳۷۴۰متر بلندترین قله جبال بارز) سرچشمه می‌گیرد. و روستای رودفرق را مشروب میکند. روستای رودفرق در 80 کیلومتری جنوب شرقی جیرفت قرار دارد. بهترين .......