روستای فیلبند
روستای فیلبند در جنوب بابل در بلندای رشته كوه‌های البرز در مازندران واقع شده است. برای رسیدن به فیلبند، می‌توانید مسیر 25 كیلومتری آمل ـ هراز را انتخاب كنید كه پس از گذشتن از روستای سنگچال‌ به فیلبند می‌رسید. این روستای ییلاقی حدود 2700 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و مرتفع ترین روستای ییلاقیست که در جنوب بابل در بخش بندپی غربی قرار دارد. فصل‌های بهار و پا .......