پایین آمدن صحیح از کوه
در پایین آمدن از کوه عجله نکنید. کوهستان آرام و دوست داشتنی، می تواند بسیار خطرناک و حادثه ساز باشد. بیشتر آسیب دیدگیهای پا در کوه مانند دررفتگی، پیچ خوردگی و حتی شکستگی در پایین آمدن با عجله از کوهستان پیش می آید. موقع پایین آمدن از کوه، گام هایتان را کوتاه و کنترل شده بردارید تا کمترین تاثیر را بر محیط بگذارید. هیچ وقت نباید پای را بر زمین سابید یا است .......
گرم ماندن در کیسه خواب
راه هایی برای گرم ماندن در کیسه خواب: کیسه خواب از تجهیزاتی است که نقش حساسی در کمک به اجرای برنامه هایی است که با شب مانی اجرا می گردد. وقتي قرار است که در يک هوای سرد و شرايط شب مانی، خواب راحت داشته باشيم راه های زيادی در پيش است که دمای داخل کيسه خواب خود را افزايش دهيم. گرمای کیسه خواب ، همان گرمای بدن شماست که با کیسه خواب عایق بندی شده .......