درباره ما
جمع دوستانه ما پس از مدتی کوهپیمایی و طبیعت گردی از ابتدای سال 1390 بمنظور نظم بخشی و ارتباط بیشتر تحت عنوان گروه کوهنوردی آریامهر (برخوردار از محبت آریایی) ایجاد گردید. .......